Ứng dụng học thuyết ngũ hành trong y học

Học thuyết ngũ hành được ứng dụng rất tốt vào y học cổ truyền nhằm chẩn đoán bệnh và đưa ra cách trị tốt.

Advertisements

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học để suy ra quy luật bệnh, chuẩn đoán và điều trị bệnh.

Advertisements

Học thuyết âm dương

Học thuyết âm dương là các sự vật luôn mâu thuẩn nhưng lại thống nhất, cùng phát sinh, phát triển và tiêu vong.

Advertisements