Tìm hiểu về tạng

Tạng là các bộ phận trong cơ thể có nhiệm vụ chuyễn hóa và tích trữ tân, huyết, dịch, tinh, thần, khí.

Advertisements

Học thuyết ngũ hành

Học thuyết ngũ hành cũng là học thuyết âm dương liên hệ cụ thể hơn trong việc quy nạp, quan sát và liên hệ của các sự vật hiện tương trong thiên nhiên.

Advertisements

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học để suy ra quy luật bệnh, chuẩn đoán và điều trị bệnh.

Advertisements

Học thuyết âm dương

Học thuyết âm dương là các sự vật luôn mâu thuẩn nhưng lại thống nhất, cùng phát sinh, phát triển và tiêu vong.

Advertisements