Y Học Cổ Truyền

Ứng dụng học thuyết ngũ hành trong y học

Advertisements

Quan hệ sinh lý

Sắp xếp các tạng phủ theo nguyên lí  ngũ hành và sự liên quan của ngũ hành đến ngũ sắc, ngũ quan, ngũ vị, thể chất và hoạt động về tính chí giúp cho việc học và nghiên cứu về các hiện tượng sinh lý các tạng phủ dễ dàng, dễ nhớ.

Quan hệ bệnh lý

Để tìm vị trí phất sinh bệnh của một phủ hay một tạng nào đó và đưa ra phương phap chữa bệnh phù hợp.
Bênh ở một tạng hoặc một phủ nào đó thường có 5 vị trí khác nhau:
– Chính tà: do chính bản thân của phủ, tạng đó có bệnh.
– Thực tà: do tạng phía sau nó truyền bệnh cho nó, gọi là bệnh từ con truyền sang mẹ.
– Vị tà: dọ tạng khắc tạng đó nhưng không khắc được nên gây ra bệnh ( hiện tượng tương thừa).
– Hư tà: tạng trước nó truyền bệnh cho nó gọi là bệnh từ mẹ truyền sang con.
– Tặc tà: do tạng đó không khắc được tạng đó nên sinh ra bệnh ( hiện tượng tương vũ).

Chẩn đoán học

Điều trị y học

Về thuốc chữa bệnh

Tìm kiếm thuốc và xét tác dụng của thuốc đỗi với các bệnh của các tạng phủ dựa trên sự liên quan giữa sắc, vị với tạng phủ.
– Vị ngọt, mầu vàng vào tỳ
– Vị mặn, mầu đen vào thận
– Vị chua, mầu xanh vào can
– Vị cay, mầu trắng vào phế
– Vị đắng, mầu đỏ vào tâm
Ngoài ra còn có thể tận dụng ngũ vị làm thuốc nhằm thay đổi tính năng và tác dụng cho vào ngủ tạng tùy theo yêu cầu chữa bệnh.

Học thuyết âm dương

Advertisements

Advertisements