Ứng dụng học thuyết ngũ hành trong y học

Học thuyết ngũ hành được ứng dụng rất tốt vào y học cổ truyền nhằm chẩn đoán bệnh và đưa ra cách trị tốt.

Advertisements

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học để suy ra quy luật bệnh, chuẩn đoán và điều trị bệnh.

Advertisements