Y Học Cổ Truyền

Học thuyết âm dương

Advertisements

Học thuyết âm dương là gì ?

Cách đây khoảng 3.000 năm, người xưa đã nhận thấy các sự vật luôn có mâu thuẫn nhưng lại thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hoá để phát sinh, phát triển sau đó là tiêu vong, quy luật đó được gọi là Học thuyết âm dương.
Trong y học, Học thuyết âm dương quán triệt từ đầu đến cuối, từ đơn giản đến phức tạp trong suốt quá trình cấu tạo cơ thể, sinh lý, bệnh lý của con người từ đó chẩn đoán, và các phương pháp chữa bệnh y học cổ truyển (thuốc, châm cứu, xoa bóp, khí công v.v…).

Các quy luật cơ bản của thuyết âm dương.

Âm dương đối lập

Là sự đấu tranh đối lập của hai mặt ví dụ như: nước và lửa, ngày và đêm….

Âm dương hỗn căn

Là sự tương trợ lẫn nhau, tuy đối lập nhưng phải tương trợ lẫn nhau mới có thể tồn tại được, mới có ý nghĩa để tồn tại. Một sự vật không thể đơn đọc phát sinh, phát triển được.

Âm dương tiêu trưởng.

Là sự vận động không ngừng chuyển hóa lẫn nhau giữa hai mặt âm dương.
Khí hậu 4 mùa sẽ luôn thay đổi từ lạnh sang nóng,và từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng là quá trình âm tiêu dương trưởng còn từ nóng sang lạnh thì ngược lại là quá trình “dương tiêu âm trưởng” do đó có khí hậu có sự thay đổi nóng ấm mắt lạnh.
Sự vận động của hai mặt âm vầ mặt dương đều có tính chất giai đoạn, tới mức độ nào đó sẽ chuyển hoá sang nhau gọi là “ hàn cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh hàn; dương cực sinh âm, âm cực sinh dương”.
Cũng như trong quá trình phát triển của bệnh tật, bệnh thuộc phần dương (như sốt cao) có khi gây ảnh hưởng đến phần âm (như mất nước), hoặc bệnh ở phần âm (mất nước, mất điện giải) sẽ ảnh hưởng đến phần dương (như choáng, truỵ mạch hay còn gọi là thoát dương).

Âm dương bình hành.

Hai mặt âm dương luôn đối lập và vận hành không ngừng song luôn lặp lại được thế thăng bằng giữa 2 mặt.

Phạm trù được rút ra từ 4 quy luật trên

Trong âm có dương và trong dương có âm.

Âm và dương tuy đối lập lẫn nhau nhưng lại nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển.

Sự đối lập tuyệt đối giữa hai mặt.

Giữa hai mặt âm dương là đối lập tuyệt đối nhưng ở điều kiện cụ thể nào đó sẽ có tính tương đối,

Bản chất và hiện tương của âm và dương.

Thông thường bản chất thường phù hợp với hiện tượng, khi chữa bệnh người ta chữa vào bản chất bệnh. Nhưng có lúc bản chất không phù hợp với hiện tượng, trên lâm sàn gọi đây là chân giả. Khi dùng thuốc phải chuẩn đoán đúng bản chất bệnh.
Các quy luật âm dương được biểu hiện bằng một hình tròn có đường cong ở giữa chia diện tích làm hai phần bằng nhau: một phần âm, một phần dương. Trong phần âm có nhân dương và ngược lại trong phần dương lại có nhân âm.

Ứng dụng học thuyết âm dương vào y học.

Chế độ ăn uống tốt.

Advertisements

Advertisements