Tìm hiểu về tạng

Tạng là các bộ phận trong cơ thể có nhiệm vụ chuyễn hóa và tích trữ tân, huyết, dịch, tinh, thần, khí.

Advertisements